Bakit Kelangan Mag Measure ng Light and Color

By | 01/11/2018

Bakit Kelangan Mag Measure ng Light and Color

Isang mahalagang factor bakit kelangang sukatin ang light ay dahil ito ay ginagamit sa mga roads at runways. Dahil dito ang light ng mga ito ay kelangang I control upang mapanatilii ang tamang intensity ng light na dapat mag assist sa mga motorist at piloto.Ang mga drivers at mga piloto na hindi tama ang light intensity ng kanilang dinadaanang roads and runway ay maaring ma aksidente o mahirapang I navigate ang kanilang dinadaanan . Upang malaman ang tamang brightness ng lighting sa mga roads and runways accurately, ang mga instruments kagaya ng luminance and illuminance meters ay ginagamit.

Ang iba pang gamit ng light measurements ay sa pag develop ng energy efficient light sources, pag ensure ng consistency of light emitting from LED screens, tamang ilaw ng living spaces at marami pang iba.

Bakit kelangan mag measure ng color o kulay?

Importante ang color upang maibenta ang isang produkto. Sa food industries, ito ay naglalarawan ng freshness, flavor and quality. Ang Color ay isang quality indicator sa pagkain. Sa panahon ngayon, ang mga consumers ay nag eexpect ng consistency sa color o kulay ng products. Ang color inconsistency ay nag rerepresent ng poor processing, o kaya ay pagbabago ng recipe or outdated ang ingredients.
Isa pang industry kung saan ang color o kulay ay importante ay sa medicine, ang industriyang ito ay highly regulated ng Food and Drug Administration o FDA. Ang pag measure ng Color ay ginagamit para ma check kung mayroong product contamination.

Ang pagiging consistent sa product color ay indication ng quality ng isang brand o product. Para sa color measurements, chroma meters and spectrophotometers ay recommended.

Para sa additional information about light and color measurement, you can contact us at (02) 8334440 or (02)5792214 or email us at info@colorapplications.com