Paano Mag Simula ng Isang Color Quality Control Program

By | 06/11/2018

Paano Mag Simula ng Isang Color Quality Control Program, maari ninyong i konsidera ang mga sumusunod na gabay.

Kailangang Intindihin ang Konsepto ng Kulay

Isang magandang starting point o panimula ay makipag ugnayan sa isang Color Specialist upang matulungan ka na maintindihan ang basic ng Color Science. Ang Konica Minolta ay naglabas ng isang easy to read book in PDF – ang Precise Color Communication upang tulungan ang beginners na maintindihan ang basic color concept.

I share ang Inyong mga Color Challenges sa Isang Color Specialist

Maari ninyong i share ang inyong mga color challenges sa isang trained color specialist.Ano ang inyong mga color issues? Ano ang mga kailangang baguhin at ayusin? Anong ang dahilan kung bakit nagbabago ang color ng produkto? Paano nakakaapekto ang color sa quality ng produkto? Madalas, ang evaluation ng color o kulay ay subjective kagaya kung paano nakikita ng mata ng isang tao ang kulay at maaring ma describe ang kulay ng may kaibahan.

Techniques

Ang visual evaluation, color measurement at data communication ay parte ng solusyon at ang aming mga Color Specialists ay siguradomng mabibigyan kayo ng tamang options tungo sa tamang pag resolve ng inyong mga color challenges.

Technologies

Sa technologies na available ngayon, ang color measurement ay mas simple na lamang at ang pag implement ng color control at measurement of mas affordable.

Para sa additional information about light and color measurement, you can contact us at (02) 8334440 or (02)5792214 or email us at info@colorapplications.com